1. Livrarea Comenzii
  1. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.
  2. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 11 de mai jos cu privire la dreptul de retragere, Clientul nu poate opera modificări asupra Comenzilor deja plasate. O Comandă este considerată ca fiind plasată după momentul achitării sale.
  3. În situația în care Produsele sunt indisponibile/nu se mai află în stoc si au ramas comenzi neonorate, Vânzătorul va informa Clientul în termen de maxim 10 zile despre indisponibilitate și despre faptul că va returna in termen de 14 zile contravaloarea Comenzii.
 2. Garanția produselor
  1. Vânzătorul este autorizat în vederea distribuirii Produselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.
 3. Recepția Produselor
  1. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate.
  2. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luată în considerare orice reclamație ulterioară facută de către Client în acest sens.
 4. Reclamații
  1. Orice reclamație sau solicitare de informații în legătură cu Produsele livrate conform prezentului Contract, va fi adresată de către Client în scris la adresa de e-mail office@tecni-tenis.ro
  2. Vânzătorul va analiza reclamațiile sau solicitările primite în legătură cu Produsul livrat conform prezentului Contract și va răspunde Clientului într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la data primirii acestora.
 5. Legea aplicabilă. Rezolvarea litigiilor
  1. Prezentul Contract este supus legislației române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.